ඩෙල්ටා යෙදුම් තාක්‍ෂණය බොහෝ වෙළඳපලවල විසඳුම් සපයයි


තිමෝති මහියු
ඩයිකින්
පළමු සම්බන්ධතාවයේ සිට අලෙවියෙන් පසු එය ඉතා ධනාත්මක සහයෝගීතාවයක් විය!
විම් ගොඩ්ෆ්‍රොයිඩ්
Samsonite
ඩෙල්ටා ඇප්ලිකේෂන්ස් සමඟ අපට අත්දැකීම් තිබුනේ ඉතා නම්‍යශීලී වීම සහ අපට අවශ්‍ය ස්ථානයට අපට උදව් කිරීම!
ලූක් විල්ස්
ව්‍යාපෘති ඉවත් කිරීම
පසුව සේවය ද පරිපූර්ණ විය!

යෙදුම් කර්මාන්තය සඳහා විසඳුම්


ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?